6. Παράδοση
Οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης αποτελούν μόνο εκτιμήσεις και το egoetego.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε σκόπιμη ενέργεια ή αμέλεια της egoetego.gr . Ωστόσο, εκτός εάν συμφωνήσουμε μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης μαζί σας, ή θα παραδώσουμε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες από την υποβολή της παραγγελίας ή θα σας ενημερώσουμε εάν δεν θα είμαστε σε θέση να τηρήσουμε αυτή την υποχρέωση. Αν σας ενημερώσουμε, τότε θα συμφωνήσουμε έναν νέο χρόνο παράδοσης μαζί σας ή, εφόσον το ζητήσετε, θα σας επιστρέψουμε οποιαδήποτε ποσά έχετε καταβάλει για τα καθυστερημένα προϊόντα/υπηρεσίες.

 

Δείτε αναλυτικά τους Όρους και Προϋπόθέσεις

Ηπειρωτική Ελλάδα 5-8 εργάσιμες ημέρες
Κρήτη, Νησιωτική Ελλάδα 8-10 εργάσιμες ημέρες
Παραμεθόριες και απρόσιτες περιοχές 8-10 εργάσιμες ημέρες

Κύπρος  8-10 εργάσιμες ημέρες

*** Οι ημέρες παράδοσης που αναφέρονται είναι το μέγιστο διάστημα. Οι περισσότερες των παραγγελιών μας παραδίνονται πολύ γρηγορότερα με εξαίρεση περιόδους όπως των Χριστουγέννων λόγω του μεγάλου όγκου παραγγελιών που διαχειρίζεται η εταιρεία μας καθώς και η εταιρεία μεταφορών courier που συνεργαζόμαστε.